مقالات همیاران

RSS

جایگاه و اهمیت نظافت و پاکیزگی در اسلام

22 Dec 2018

از این نظر که مسلمان دوست می دارد با مردم معاشرت کند و با آنان آمیزش داشته باشد، به نظافت بدن و لباسش می رسد زیرا لباس نظیف غم و اندوه را از بین می برد، طهارت برای نماز نیز هست، لباس پاکیزه و نظافت منزل موجب خواری و ذلت دشمن می گردد، مسلمان برای برادر مسلمانش لباسهای خوبش را می پوشد، همانگونه که دوست دارد افراد بیگانه او را در قیافه ای نیک مشاهده کنند.مسلمان از قذارت و کثافت به دور است زیرا بنده چرک و کثیف بد بنده ای است، بلکه در نظافت و پاکیزگی می کوشد که این خود از ایمان محسوب می گردد و خداوند پاکیزگان را دوست می دارد.

مسلمان بدنش را از چرک پاک می کند، به هنگامی که داخل حمام می شود لنگ می بندد، عورتش را حفظ می کند، به عورت دیگران نگاه نمی کند، با لنگ صورتش را خشک نمی کند که طراوت صورت را از بین می برد، هنگامی به حمام می رود که شکمش پر از غذا نباشد زیرا موجب ضعف بدن می گردد، در حمام به پشت نمی خوابد که موجب آب شدن پیه کلیه ها است، در حمام آب سرد نمی نوشد که موجب فساد معده است.

موهای زیربغل و پشت عورت را با نوره از بین می برد که موجب پاکیزگی بدن، طرد میکربهای مضر، امنیت از بیماریها و از بین رفتن فقر است.و ازاله این موها را بیش از چهل روز تأخیر نمی اندازد زیرا این سنت است.سر را با سدر می شوید که موجب جلب روزی و از بین بردن وسوسه های شیطان است.

کسوت خداوند

موی سپید نور است و خضاب و رنگ، سنت پیامبر (ص)، خضاب با رنگ مشکی موجب محبت همسران و ترس در قلوب دشمنان می باشد.محاسن را با شانه، شانه می کند که موجب از بین رفتن ضعف بدن و استحکام دندانها است، بلندی موی سر وباء را از بین می برد، روزی را زیاد می کند و بر قدرت آمیزش جنسی می افزاید، گرچه تراشیدن آن موجب ازدیاد زیبائی، جلای چشم و استراحت بدن می شود.مسلمان اگرموی گذاشت باید در شستشو و شانه آن بکوشد و آن را تمیز نگهدارد که موی خوب از کسوت و پوشش خداوند است.

مسواک

چون سزاوار است مسلمان متخلق به اخلاق پیامبران باشد، لذا از جمله کارهائی که انجام می دهد مسواک و استعمال عطر است که هر دو از سنتهای پیامبران می باشد.

مسواک فوائدی دارد که پاکیزگی دهان، جلای چشم، رضایت و خشنودی پروردگار، ازدیاد قوه حافظه، سفیدی دندانها، استحکام لثه ها، جلوگیری از خرابی آنها، اشتها در خوراک و از بین رفتن بلغم را می توان از آن جمله به شمار آورد.

اوقات مسواک کردن: سحر، آخر شب و یا اول صبح است، و در چگونگی مسواک باید توجه داشت مسواک در عرض لثه ها و طول دندانها باید باشد.

بوی خوش

و همینطور در بوی خوش فوائدی است که قوت قلب و ازدیاد قدرت آمیزش جنسی از آن جمله است .نماز با عطر، برتر از هفتاد نماز بدون عطر است.پیامبر اسلام (ص) هزینه ای که برای تهیه عطر داشت از هزینه غذا و طعام بیشتر بود.انفاق و خرج برای به دست آوردن و تهیه عطر از اسراف به شمار نمی آید.

از این نظر که هدیه عطر کرامت است مسلمان آن را می پذیرد، هدیه عطر، حلوا و بالش و پشتی را رد نمی کند زیرا از قبول کرامت، موجودی جز الاغ امتناع نمی نماید.

آداب دیگر

مسلمان با اثمد (سنگ سورمه) سرمه می کشد که موجب جلای چشم و تیزبینی می شود، مژه ها را می رویاند و از ریزش آب چشم جلوگیری می کند.سرمه در شب برای چشم بهره دارد و در روز زینت و موجب زیبائی است.

و از این نظر که روز جمعه روز دید و بازدید و اجتماع و نشست و برخاست دوستان با یکدیگر است، بر مسلمان لازم است که در نظافتش بکوشد، ناخنهایش را می گیرد، شاربش و موهای داخل بینی را کوتاه می کند، عطر و بوی خوش را استعمال می نماید.

گرفتن ناخن در روز جمعه موجب نزول روزی، ازدیاد حافظه و امنیت از بیماری است اما در عین حال باید توجه داشت که لازم نیست حتما این کار در روز جمعه انجام شود بلکه هر موقع ناخنها بلند شد باید آنها را کوتاه کرد.کوتاه کردن شارب باعث از بین رفتن میکربها و امنیت از جذام است، و گرفتن موهای بینی بر زیبائی صورت می افزاید.

بازگو کردن نعمتها

مسلمان در هر حال امتثال اوامر قرآن می کند و نعمتهائی را که خداوند به او داده بازگو می نماید زیرا خداوند می فرماید: «و اما بنعمة ربک فحدث»«نعمتهای خداوند را بازگو نما» ! لذا هر گاه خداوند نعمتی به او عنایت کرد آن را آشکار می سازد، بازگو کردن نعمتهای الهی تنها با زبان نیست بلکه با عمل نیز هست، یعنی نعمتهائی که خداوند داده است باید در زندگی انسان مشهود بندگان خدا باشد، زیرا خداوند دوست دارد اثر نعمت خویش را بر بندگانش ببیند.

مسلمان خود را با نعمتهای خداوند می آراید و حبیب و دوست خداوند محسوب می گردد، که خداوند جمیل و زیبا است، جمال و خودآرائی را دوست می دارد.اگر نعمت خداوند را بازگو نکند و آن را در زندگی خود آشکار نسازد تکذیب کننده نعمتها به شمار می آید.

بنابراین از میان لباسهایش بهترین و پاکیزه ترین آنها را می پوشد و به نیکوترین رسمی که در بین قوم خویش است جلوه می کند، در صورتی که دارا و ثروتمند باشد از توسعه ای که خداوند به او داده است در این راه خرج می کند که اسراف به شمار نمی آید، و در صورتی که از حلال تهیه شده باشد مورد حساب خداوند نیز قرار نخواهد گرفت.

اینکه می گوئیم: باید از این نعمتها استفاده کند به خاطر این است که خداوند استفاده از زینتهائی را که برای بندگانش آفریده، روزیهای پاکیزه ای را که برایشان مهیا ساخته، تحریم نساخته است.

اما از پوشیدن «لباس شهرت» لباسی که انسان را مورد استهزاء، مسخره و عیبجوئی مردم قرار می دهد، احتراز می جوید زیرا خداوند چنین لباسی را مبغوض می دارد، بنابراین بهترین لباس هر زمان لباسی است که اکثریت مردم می پوشند.انگشتر

مسلمان انگشتر را به دست می کند زیرا از سنتهای پیامبر (ص) است، و هرگز انگشتر طلا را نمی پوشد زیرا این زینت ویژه آخرت است، بلکه انگشتر عقیق می پوشد که مبارک و با میمنت است و در مسافرت نیز مفید خواهد بود و نیز از انگشتری یاقوت و فیروزه می تواند استفاده نماید و همچنین انگشتر زمرد، اینها هر کدام فوائدی دارند که جای بحث آن در اینجا نیست، و از نشانه های ایمان در دست کردن انگشتر می باشد (1).

منزل وسیع

مسلمان اگر می تواند خانه وسیعی را تهیه می کند، که از سعادت انسان وسعت منزل و دوستان زیاد است و خادمی نیز استخدام می کند، زیرا این نیز از فضل و برتری است (2) ، هرگز در خانه اش سگ نگهداری نمی کندزیرا در خانه ای که سگ است فرشتگان وارد نمی شوند (3) ؛ خانه اش را از آلودگیها پاک می سازد، و چراغ را پیش از غروب در آن روشن می کند که این کارها فقر و نیازمندی را می زدایند، در خانه در غیر صورت ناچاری تنها نمی خوابد و اگر بناچار خواست تنها بماند زیاد ذکر و یاد خدا می گوید، تنها مسافرت نمی کند، و تنها غذا نمی خورد زیرا شیطان به هنگامی که شخص تنها است تلاش سختی در اغوای وی می نماید.

خواب و استراحت

مسلمان مراعات آداب خواب را می کند یعنی وضو می گیرد و به بستر می رود و مکرر خداوند را یاد می کند تا اینکه خداوند او را از کسانی که این شب به عبادت مشغول می شوند به شمار آورد، همچون پیامبران می خوابد یعنی به پشت می خوابد، و یا همچون مؤمنان یعنی بر روی دست راست، و هرگز به رو نمی خوابد زیرا این طرز خواب شیطانی است (4) ؛ بین سپیده صبح تا طلوع آفتاب نمی خوابد چون چنین خوابی شوم است، روزی را از بین می برد و رنگ را زرد می کند (5).

پیامبر (ص) فرمود: «سحرخیزی و بیدار بودن صبحگاهان برای امت من مبارک و با میمنت قرار داده شده است» (6) ؛ زیاد نمی خوابد زیرا خواب زیاد دین و دنیا را از بین می برد (7) ؛ خواب «قیلوله» می کند یعنی پیش از زوال کمی می خوابد، که برای حافظه و ذهن مفید و به بیداری شب کمک می کند (8) ؛ و در شهری که خانواده دارد در خارج از خانه خود نمی خوابد (9).

 - قالیشویی غرب تهران : پی نوشت ها:

1 بعید نیست مسأله شمارش انگشتر از علامتهای ایمان جنبه موقتی داشته است، یعنی در عصری که تعداد مسلمانان کم بوده برای اینکه یکدیگر را بشناسند اسلام آن را جزو نشانه های ایمان قرار داده است.

همانطور که در صدر اسلام وظیفه داشتند محاسن سفید خود را رنگ ببندند که بعدها وقتی از امیر مؤمنان (ع) در این مورد پرسیدند می فرماید: این حکم موقتی بود که مسلمانان شبیه یهودیان نباشند و ممتاز باشند، اما الآن که دین توسعه یافته، مسلمانان آزادند: «سئل علیه السلام عن قول الرسول (ص) «غیروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود» فقال (ع) : «انما قال (ص) و الدین قل فأما الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار» (نهج البلاغة، حکمت 17) .

2 امام صادق (ع) می فرماید: «من السعادة سعة المنزل» . امام أبو الحسن (ع) می فرمود : «العیش السعة فی المنازل و الفضل فی الخدم» .

و از آن حضرت سؤال شد که برتری زندگی دنیا در چیست؟ قال: «سعة المنزل و کثرة المحبین» .

و پیامبر (ص) می فرماید: «من سعادة المرء المسلم المسکن الواسع» (کافی جلد 6 باب «سعة المنزل» ص 525) .

3 پیامبر (ص) می فرماید: «جبرئیل به من خبر داد که: انا لا ندخل بیتا فیه کلب و لا تمثال جسد و لا اناء یبال فیه» . (کافی جلد 6 باب «تزویق البیوت» ص 527) .

4 «احمد بن اسحاق» از امام علیه السلام پرسید که از پدرانت این روایت به ما رسیده که طرز خواب اینگونه است و امام تصدیق می کند.و اکنون عین سؤال:

«روی لنا عن آبائک ان نوم الأنبیاء علی اقفیتهم و نوم المؤمنین علی أیمانهم و نوم المنافقین علی شمائلهم و نوم الشیاطین علی وجوههم.فقال: کذلک هو» (سفینة البحار نوم) .

5 قال الصادق (ع) : «نومة الغداة مشومة تطرد الرزق و تصفر اللون و تغیره و تقبحه هو نوم کل مشوم...» (سفینة البحار نوم) .

6 قال رسول الله (ص) : «بورک لامتی فی بکورها» .

7 امام صادق (ع) می فرماید: «کثرة النوم مذهبة للدین و الدنیا» (سفینه نوم) .

8 قال الصادق (ع) : «النوم من اول النهار خرق و القائلة نعمة و النوم بعد العصر حمق و بین العشائین یحرم الرزق» (سفینه نوم) .

9 امام باقر (ع) به شخصی به نام میمون می فرماید: «لا تنم وحدک فان اجرأ ما یکون الشیطان علی الانسان اذا کان وحده» .

و امام صادق (ع) می فرماید: «ان الشیطان أشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده فلا تبیتن وحدک و لا تسافرن وحدک» (کافی جلد 6 باب «کراهة أن یبیت الانسان وحده» ص 533) .

دوربین مدار بسته

ترفند هایی که میتواند به شما در تمیزی منازلتان کمک کند

22 Dec 2018

ترفند شما برای تمیزکردن منزل چیست؟

روش ما را امتحان کنید:

اینکه هر کسی برای تمیز کردن و نظافت منزل راهکار خود را دارد و به روش خود خانه را تمیز می کند، درست. اما تا چه اندازه به کاری که می کنید اعتماد دارید و مطمئن هستید که شما در این کار به سلامت خود لطمه ای نمی زنید و از موادی استفاده نمی کنید که آثار بدی داشته باشند. حتی علاوه بر مواد شوینده، گرد و خاک موجود روی مبل و میز و... شما هم برای سلامتی شما مضر هستند. راه حل وجود دارد. نشریه ریدرز دایجست در مطلبی سیزده روش برای تمیز کردن سالم و آسان معرفی کرده است که با هم می خوانیم.

۱- برنامه ریزی شده تمیز کنید. این بدان معناست که ابتدا زمین را تمیز نکنید و سپس به سراغ سقف و پنجره بروید. یک برنامه ریزی درست این است که شما تمیز کردن منزل را از بالاترین نقطه در خانه آغاز کنید و به پایین ترین آن برسید

۲- تمیز کردن وسایلی که هرگز فکرش را نمی کنید. به عنوان مثال تلفن. دکتر گربا متخصص امور بهداشتی در آمریکا با تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده است که باکتری های خطرناکی در گوشی تلفن تولید می شوند که به خاطر تماس زیاد با آن به راحتی به دهان منتقل می شود.

همچنین بخوانید :تصاویری از دیدنی ترین کوهنوردان در دنیا

ظروف آشغال: مخصوصاً آنهایی که در آشپزخانه و حمام منزل قرار دارند، پس از خالی کردن ظرف آشغال، حتماً آنها را بشویید.

پرده حمامپرده حمام از آن اشیایی است که در طول روز معمولاً مرطوب هستند و محل جمع شدن باکتری ها و قارچ ها است.

ماشین ظرفشویی: در مورد ماشین ظرفشویی هم وضع همین طور است. شما ظرف داخل آن را خالی می کنید و آنگاه در آن را می بندید. به این ترتیب در آن رطوبت قارچ ها و باکتری ها روی در و لبه های آن فرصت رشد و تکثیر پیدا می کنند.

هواکش ها: این وسیله معمولاً برای از بین بردن گرد و خاک و هوای آلوده از خانه به کار برده می شوند، اما اگر به بهداشت آن اهمیت ندهیم، این دستگاه به جای کمک ممکن است خطرساز شود.

۳- گرد و خاک باقی مانده روی مبل ها باعث ایجاد بیماری های تنفسی می شود. این جمله را دکتر کیم کارلسون در خصوص لزوم تمیز کردن مبلمان منزل و مبل شویی می گوید.

۴- تمیز کردن ظروف نقره با خمیر دندان. برخی از مواد تمیزکننده نقره حاوی مواد نفتی هستند. برخی هم از مشتقات بنزین تهیه شده اند. به جای استفاده از این مواد، پیشنهاد می شود از خمیر دندان استفاده کنید. خمیر دندان را با انگشت یا با پارچه ای روی وسایل نقره خود بکشید.

۵- در مورد شوینده ها باید توجه کنید که مملو از مواد شیمیایی و خطرناک هستند و استفاده از آنها بسیار خطرناک است. به جای این مواد می توانید یک سطل پر از آب جوش بردارید، نیم لیوان سرکه داخل آن بریزید و شست وشو را انجام دهید.

همچنین بخوانید :زیباترین و جذاب ترین دختران ایرانی اینستاگرام معرفی شدند / تصاویر

۶- برای شست وشوی پنجره ها از شوینده های موجود در بازار بهره نگیرید. خودتان به راحتی قادر خواهید بود یک شوینده و ضدعفونی کننده برای تمیز کردن پنجره ها استفاده کنید. برای تهیه شوینده خانگی کافی است یک سوم پیمانه سرکه سفید، یک قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی یا یک چهارم پیمانه الکل صنعتی را به نصف سطل آب ولرم اضافه کنید و برای شست وشو از آن استفاده کنید. نکات زیر را هم در نظر داشته باشید.

برای تمیز کردن شیشه از ابرهای اسفنجی استفاده کنید. به جای اینکه با اسپری مایع را روی شیشه بپاشید، اسفنج را داخل مایع بکنید و روی شیشه بکشید. مایع را به مدت پنج دقیقه روی شیشه بگذارید و سپس با دستمال تمیز کنید. نکته دیگر اینکه ازتمیز کردن شیشه در روزهای آفتابی و در مقابل نور مستقیم آفتاب خودداری کنید. این کار باعث بخار و خشک شدن سریع ماده شوینده می شود. برای خشک کردن از دستمال کاغذی استفاده کنید.

آکاایران: برای شیشه هایی که لکه های اساسی روی آن وجود دارد و با ابر پاک نمی شوند، ابتدا با آب و صابون روی قسمت را مرطوب کنید و سپس به وسیله یک تیغ آن اثر را محو کنید.

۷- باور نمی کنید که تعداد باکتری های داخل دستشویی تا چه حد زیاد است. این جمله ای است که دکتر گربا در خصوص کاسه توالت و سینک دستشویی می گوید. برای تمیز کردن توالت هم می توانید از همان سرکه استفاده کنید. به وسیله آب پاش سرکه را به اطراف توالت بزنید. علاوه بر آن داخل دستشویی هم یک پیمانه سرکه بریزید و ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس آن را بشویید. پس از این کار برای ضدعفونی بیشتر چند قطره الکل صنعتی را به آب اضافه کنید.

۸- کف آشپزخانه را با روش ساده خودتان تمیز و ضدعفونی کنید. در مورد کف های چوبی و پارکت یک چهارم پیمانه سرکه سفید را به یک لیوان آب اضافه کنید. فقط با پارچه نرم و کتانی کف های چوبی و پارکتی را تمیز کنید. برای شستن کاشی، سرامیک و موزاییک فقط از آب گرم استفاده کنید و هیچ ماده دیگری اضافه نکنید. برای کفپوش های موکت از آب داغ و اگر نیاز بود کمیمایع ظرفشویی استفاده کنید.

۹- شما تصور می کنید که ماشین ظرفشویی شما کاملاً تمیز است و هیچ مشکلی ندارد. اما همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم، بررسی ها نشان می دهد که باکتری های متفاوتی در آن رشد و تکثیر می شوند. در ماشین لباسشویی هم شاهد وضع مشابهی هستیم. برای این وضعیت راه حل ساده ای وجود دارد. برای شست وشو از دستکش های پارچه ای استفاده کنید. به جای افزودن وایتکس، کمی پراکسید هیدروژن اضافه کنید. لباس ها را هم سعی کنید در بالاترین درجه گرما بشویید.

۱۰- به تخته آشپزخانه دقت کنید. منشأ بسیاری از میکروب هاست. دکتر گربا در بررسی هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که تخته آشپزخانه ۲۰۰ بار بیشتر از کاسه توالت استعداد آلودگی دارد. برای تمیز کردن بهتر تخته آشپزخانه، ابتدا آب داغ را روی آن بریزید. سپس روی آن سرکه بپاشید. تمام قسمت های آن را دو تا سه ساعت به همان حال رها کنید و سپس آب کشی کنید. چند قطره الکل می تواند ضدعفونی کننده خوبی باشد.

۱۱- ابر و دستمال هایی که برای تمیز کردن قسمت های مختلف خانه استفاده می کنید را باید روزانه سی ثانیه زیر آب گرم بگیرید. دکتر گربا می گوید: نزدیک به ۳۲۰ میلیون باکتری قابلیت رشد در این ابرها و اسفنج ها را دارند که به راحتی به دست و دهان شما انتقال پیدا می کنند.

۱۲- مواد شوینده را خودتان بسازید. در بخش های قبلی توضیحاتی برای تمیز کردن دادیم و گفتیم که از چه موادی استفاده کنید تا بتوانید خودتان ماده شوینده بسازید. مایع ظرفشویی، آب، سرکه و الکل مواد اصلی شوینده های شما هستند. الکل یکی از مؤثرترین ضدعفونی کننده هاست. فقط باید توجه داشته باشید که در نزدیکی آن کبریتی روشن نکنید.

۱۳- فرش را شامپو بزنید. به جای استفاده از مواد شیمیایی، کافی است خودتان قبل از اینکه روی فرش را جاروبرقی بکشید، کمی کربنات سدیم روی زمین بریزید. این کار کمک می کند تا باکتری و میکروب هایی که زمان زیادی است باقی مانده اند، در هنگام کشیدن جارو از بین بروند.

به این ترتیب و در پیش گرفتن راه حل های بالا و استفاده از خدمات قالیشویی ، می توانید خانه را از هرگونه ماده شیمیایی و البته میکروب دور کنید و در خانه ای سالم، تمیز و زیبا زندگی کنید.

خدمات مدرن کفسابی , سنگسابی و نماشویی

11 Mar 2018

کفسابی ساختمان تخصص ماست.

تخصص کفسابی حاصل سالها تجربه و استفاده از ابزارهای مدرن و کارآمد همه در خدمت آسایش و آرامش سماشت.

رضایت کارفرما

رضایت شما اصلی ترین هدف ماست.

تک تک اعضای کفسابی آوا ساب با تمام وجود نهایت تلاش خود را بکار میگیرند تا لبخند رضایت را بر لبان شما بنشانند . رضایت شما سرمایه ما و .اصلی ترین منبلغ تبلیغ ماست

کفسابی نماشویی

کفسابی و نماشویی ساختمانهای نوساز

ساختمانهای نوساز در طول پروسه ساخت با مشکلات زیادی مانند کثیف شدن سطوح و نمای ساختمان مواجه میشوند. کفسابی و نماشویی ساختمانهای نوساز تخصص ماست.

کفسابی کفپوش

کفسابی کفپوش

کفپوش ها انواع زیادی دارند و متریال پایه آنها هم تنفاوت های زیادی با هم دارند . بدین جهت کفسابی کفپوش ها میتواند معیاری مناسب برای سنجش توانایی و تخصص یک کفساب میباشد.

کفسابی

رعایت همه تکنیک های سابیدن سطوح مختلف : بیش از 10 سال خدمت مستمر و توام با پیشرفت و ارتقاء تجهیزات در کنار اعتماد شما باعث شده بتوانیم ادعا کنیم برترین شرکت ارائه دهنده خدمات کف سابی , نما شویی و سنگ سابی در ایران هستیم . بیش از 10000 پروژه کوچک و بزرگ را در اقصا نقاط کشور اجرا کرده ایم . و به جرات میتوانیم بگوییم در هر شهر ایران یک نمونه کار داریم . تجهیزات مدرن کفسابی , نماشویی و نماشویی بدون داربست پایتخت در خدمت شماست برای داشتن نما و سطوح درخشان در منزل و نمای ساختمانتان

تهران ساب در همه استانهای کشور آماده ارائه خدمات میباشد.

کفسابی سنگ , کفسابی سرامیک , کفسابی آجر , کفسابی بتن , کفسابی کفپوش

کفسابی ساختمان با تجهیزات مدرن را از تهران ساب بخواهید

استفاده از تجهیزات مدرن 2017 توسط گروه تهران ساب باعث بالا رفتن کیفیت کفسابی و سرعت کار تیم های تخصصی گروه کفسابی تهران ساب شده است .

خدمات کفسابی سنگ و سرامیک در تهران و کرج

روش نه تنها باعث براق شدن کف بتنی شما می شود بلکه سبب ایجاد کفی همچون مرمری براق داشته باشید و همچنین عدم به جای ماندن جای چرخ ماشین ها و دستگاه نیز بر روی آن می شود و همچنین مقاومت بالا مانند بتن را هیچ کفپوشی ندارد . خدمات کفسابی در تهران , کرج و سایر استانهای کشور ارائه میشود . افتخار حدود دو دهه خدمت رسانی به شما هموطن گرامی در زمینه های سنگسابی , نماشویی و کفسابی ساختمان در تهران , کرج , گیلان , مازندران, کیش و بسیاری دیگر از استانهای کشور مسئولیت ما را بیشتر میکند و موتور محرک ما در جهت بهبود تجهیزات , آموزش پرسنل و… شده است تا باز هم بتوانیم بسان گذشته مورد اعتماد شما باشیم.

چرا تهران ساب ؟

فلسفه مراجعه به افراد و شرکت های حرفه ای جهت دریافت خدمات کفسابی بسیار ساده است . کیفیت , کارایی , پاسخگویی و زمانبندی دقیق تر از مهمترین عواملی هستند که استفاده از خدمات یک تیم حرفه ای را نسبت به یک فرد مقرون به صرفه تر میکند .

شاید با مراجهه و دریافت خدمات از یک فرد اندکی هزینه کمتری بپردازید ولی قطعا در مقابل مشکلات احتمالی که ممکن است با آن مواجه شوید نمی ارزد . متاسفانه افراد زیادی صرفا با خریداری یک دستگاه قدیمی و با داشتن اندک اطلاعات فنی اقدام به انتشار آگهی های خود میکنند و تعدادی از همشهریان هم از این خدمات استفاده میکنند . در حالی که در صورت بروز مشکلاتی مانند حوادث حین کار , اجرای کار بی کیفیت , و حتی در موارد سرقت اموالی از ساختمان تازه متوجه اشتباه استراتژیکشان میشوند.

مجموعه کفسابی تهران ساب از قدیمی ترین , شناخته شده ترین موسسات نظافتی تهران میباشد که از تیم های حرفه ای بیمه شده , با تجهیزات 2018 جهانی در پروژه های شما بهره میگیرد.

دستیابی به سطوح تمیزتر

سابیدن کف برای دستیابی به سطح تمیز , براق و مطلوب میتواند توضیح نسبتا جامعی برای عبارت و فرایند کفسابی ساختمان باشد . گروه تهران ساب با تجربه ای بیش از 10 سال و داشتن تجهیزات مدرن 2016 یکی از پیشروز ترین گروه های ارائه دهنده خدمات کفسابی میباشد سطوح تمیز را از ما بخواهید. کلیه پرسنل این مجموعه از بابت اینکه میتوانند در تمیز تر و براق تر کردن محیط های زندگی و ساختمانهای شما کمک کنند خرسند بوده و امیدواریم بتوانیم همچنان خدمتگذار امین شما بمانیم.

کفسابی سطوح سوپر بتن

مجموعه تخصصی تهران ساب با داشتن پرسنل و تکنسین های آگاه به دانش روز میتوانند در زمینه سابیدن سطوح سوپر بتنی خدمات بسیار متفاوت و با کیفیت تری را به شما ارائه نمایند. ، استفاده شود . از روش سوپر بتنی می توان در هر جایی که از کف پوش بتنی معمولی استفاده می شود  و نیاز به مقاومت و تمیزی و سطحی صیقی است استفاده نمود مانند داخل سیلو ها، داخل سالن،کارخانجات ،  سوپر مارکت ها  ،پارکینگ ها ،خانه ها نمایشگاه ها، رستوران ها و انبار ها .اما کف هایی که سوپر بتنی می شوند

نماشویی ساختمان

سنگسابی

خدمات قالیشویی , نظافت در غرب تهران + مبل شویی در محل شما

12 Dec 2017

قالیشویی تهران فرش

سایت قالیشویی غرب تهران : تهران فرش که شما در حال حاضر مشاهده میکنید یکی از مجموعه سایتهای موسسه نظافتی بزرگ تهران فرش میباشد که با عنوان کارخانه و مرکز قالیشویی تهران فرش در حال فعالیت میباشد .

قالیشویی

ولی خدمات موسسه نظافتی بزرگ تهران قطعا به حوزه فرش و قالیشویی در تهران محدود نمیشود و این موسسه سعی کرده است کلیه خدمات نظافتی ساختمان و منازل شما را پوشش دهد تا بتوانید همه آنچه را که نیاز دارید را از یک موسسه دریافت نمایید.

از همه نقاط تهران با موسسه تهران فرش تماس بگیرید

بازدید کننده گرامی , همشهری و هموطن عزیز بدینوسیله حضور گرم شما را در وبسایت قالیشویی تهران فرش ارج نهاده و امیدواریم بتوانیم خدمتگزاری شایسته برای شما باشیم . ما یک موسسه نظافتی ثبت شده در تهران هستیم که میتوانید با اطمینان خاطر خدماتی را که قادر به ارائه آنها هستیم را از ما دریافت نمایید. شما میتوانید از همه نقاط شهری و حومه تهران با این موسسه تماس بگیرید

شماره های تماس قالیشویی غرب تهران فرش

تماس با موسسه تهران فرش

تهران فرش چه خدماتی میتواند به شما ارائه کند؟

همانگونه که عنوان شد موسسه نظافتی تهران فرش خدمات گسترده ای را در اموز نظافت منازل و ساختمان ها میتواند به شما ارائه کند که بصورت دسته بندی شده به شرح ذیل میباشند:

خدمات قالیشویی : شستشوی فرش و قالی و مبل شویی در تهران , غرب تهران, شمال تهران, جنوب تهران و قالیشویی در کرج

خدمات نظافتی ساختمان : نظافت راه پله , پارکینگ , داخل منازل , ادارات و اماکن تجاری

خدمات نظافتی سطوح سخت : کفسابی و سنگسابی ساختمان

 

مطالب ویژه بهینه سازی سایت سئو میر

12 Nov 2017

سئو میر

سئو میر یک تیم قوی در زمینه بهینه سازی سایت , سئو میباشد . و بصورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات سئو ؛ سئو سازی سایت و بهینه سازی وب سایت در ایران میکند

لینک برخی از صفحات سایت سئو میر :

سئو

انجام سئو

طراحی اپلیکیشن موبایل

بک لینک

دامنه

کلاس آموزش سئو 

سئو مشهد

سئو سایت گیلان

سئو کرج

سئو ارزان

راهبند

 • خدمات ما
 • اصول کاری
 • پروژه ها
 • آموزش سئو
 • وبلاگ
 • درباره ما
 • تماس با ما
 • سفارش سئو
 • مطالب مفید در سایت سئو میر

  27 Oct 2017

   seomir.ir

  هزینه سئو

  ساخت اپلیکیشن

   تبادل لینک رایگان

   دامنه 

   آموزش سئو

  نوشته‌های تازه